E-Services

Raadpleeg uw elektronische loondocumenten.

Prisma Online

Beheer uw volledige loonadministratie online.

Officient

Manage uw ganse personeelsadministratie.

Loonverwerking Bouw

E-services handleiding

Voor werknemers

Raadpleeg uw elektronische loondocumenten & –brieven, individuele rekeningen, fiscale fiches, …

Voor werkgevers

Vul op de website van uw sociaal secretariaat online de prestaties in van uw werknemers.

Voor boekhouders

Verkrijg toegang tot alle boekhoudkundige documenten van gemeenschappelijke klanten.

Samenwerken

Samenwerken met sociaal secretariaat Orbiss? Waardevol!