Werkgeversverplichtingen

Werkgeversverplichtingen – wij regelen het voor u

 • RSZ- en bedrijfsvoorheffingaangifte en doorstorting van bijdragen
 • Aangifte aan o.a. sociale en sectorale fondsen
 • Automatische toepassing van de wettelijke indexaties
 • Fiscale jaarverwerking
 • Opmaken sociale balans
 • Opstellen en nakijken van arbeidsreglementen
 • Overzicht van het ziekteverzuim
 • Opvolging van alle soorten loonbeslagen

Loon- & personeelsadministratie

Een correcte loonverwerking en afhandeling van werkgeversverplichtingen is één zaak, maar bij personeelszaken komt nog veel meer kijken. Indien gewenst, zijn wij uw single point of contact voor loon- én personeelsadministratie. Kwestie van u compleet te ontzorgen. Onze dossierbeheerders kunnen u begeleiden bij:

 • Dimona-aangifte: verplichte melding van een indienst- en uittreding van elke werknemer bij de Sociale Zekerheid. Voor een indiensttreding dient dit minstens een dag vóór aanvang van de tewerkstelling te gebeuren. Bij een uitdiensttreding wordt dit ten laatste een dag na de beëindiging gedaan.
 • Opmaak arbeidsovereenkomst en arbeidsreglement
 • Opmaak werkloosheidsformulieren
 • Inlichtingsbladen voor de mutualiteiten

Personeelsadministratie
Samenwerken

Samenwerken met sociaal secretariaat Orbiss? Waardevol!