National Cancer Institute Nfvd Kihx Yl U Unsplash

Upload meteen uw attest!

Man In Ziekenhuis Met Dokter

Wat is het gewaarborgd loon?

Na één maand anciënniteit heeft een arbeider recht op gewaarborgd loon bij een arbeidsongeschiktheid. Dankzij dit recht heeft een bouwarbeider de garantie dat hij tijdens de eerste dertig dagen van zijn ziekte geen loonverlies lijdt.

De eerste week van de arbeidsongeschiktheid moet de werkgever het volledige loon blijven betalen, inclusief de sociale bijdragen. Gedurende de tweede week moet hij 85.88% van het loon betalen, maar zonder de sociale bijdragen. Vanaf dag 15 tot dag 30 van de ziekte komt de mutualiteit tussen. De werkgever moet dan nog 25.88% van het loon betalen.

Een bouwonderneming met minder dan 20 werknemers kan gebruik maken van een dienst voor terugbetaling van het gewaarborgd loon dat men uitbetaalt bij ziekte van hun bouwarbeiders. Deze dienstverlening kan ORBISS Gewaarborgd loon voor u doen.
Let wel, sinds 1 juli 2015 wordt de terugbetaling van arbeidsongeschiktheid wettelijk beperkt tot 94,81% van het gewaarborgd loon.

Eenvoudig en snel

De procedure is de laatste jaren sterk vereenvoudigd. De werkgever dient het medisch attest binnen de 5 werkdagen na het begin van de ziekte, of het gebeurde privéongeval, over te maken. Het attest moet opgesteld en ondertekend zijn door een geneesheer en goed leesbaar zijn. U kan het attest bezorgen via e-mail, óf scan eenvoudig deze QR-code met uw smartphone.

ORBISS Sociaal secretariaat bezorgt na de loonverwerking van een volledig kwartaal alle nodige informatie aan de RSZ. Op basis hiervan maakt Constructiv een terugbetalingsvoorstel op en na controle en goedkeuring door ORBISS Gewaarborgd Loon wordt dit onmiddellijk en zonder dat hiervoor kosten worden aangerekend op uw rekening overgemaakt.

Qr Code Orbiss Gewaarborgd Loon Upload Attest
Bench Accounting C3 V88 Boo Ro M Unsplash
Opleidingen Bouw

Aansluiten bij ORBISS Gewaarborgd Loon? Volledig gratis en 1 minuutje werk!

Gratis medische controle?

Bij ORBISS Gewaarborgd loon aangesloten zijn heeft nog meer voordelen!

Zo kan u kosteloos uw arbeidsongeschikte arbeiders laten controleren. Het volstaat om telefonisch bij ORBISS Gewaarborgd loon een aanvraag te doen: wij sturen dan binnen de 24 uur een controlegeneesheer naar de zieke medewerker die zal onderzoeken of de ziekte gerechtvaardigd is.

Op deze manier kan u het misbruik van ziektemeldingen indijken en het absenteïsme doen dalen.

Wilt u meer weten? Neem dan meteen contact met ons op!