Campaign Creators G Msn Xq Iljp4 Unsplash

Kenmerkend voor de bouw is de directe en open communicatie tussen de werkgever, het leidinggevend personeel en alle medewerkers. Terwijl de “face tot face”communicatie in de kleinere ondernemingen een evidentie is, loopt dit in de grotere ondernemingen met veel variabele tewerkstellingsplaatsen praktisch iets moeilijker.

Daarom werden er bepaalde structuren uitgewerkt, waarbij de omvang van de onderneming ook een bepalende rol speelt.

Hoe werd dit uitgewerkt voor de bouwsector ?

Op wetgevend vlak is er in de oprichting van 3 organen voorzien:

  • De syndicale afvaardiging
  • Het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)
  • De ondernemingsraad.

Ieder orgaan heeft zijn eigen bevoegdheden en manier van werken.

Een ondernemingsraad moet normaal opgericht worden op het niveau van een technische bedrijfseenheid (TBE), als de TBE gemiddeld 100 werknemers of meer in dienst heeft.

Voor het CPBW ligt de grens op een gemiddelde van 50 werknemers of meer.

Typisch voor de bouwsector is dat de ondernemingsraad en het CPBW niet als afzonderlijke organen fungeren.

Het is de syndicale afvaardiging die in de bouwsector de taken, die toebehoren aan het CPBW of de ondernemingsraad, uitoefent. Vanaf gemiddeld 30 arbeiders kunnen er syndicale afgevaardigden aangeduid worden door de vakbonds-organisaties. Dit gebeurt niet door de organisatie van sociale verkiezingen, maar door rechtstreekse aanduiding.

Tussen de 30 en 49 arbeiders kunnen er door de vakbonden maximaal 2 effectieve afgevaardigden worden aangeduid, van 50 tot 100 arbeiders maximaal 6. Deze aantallen stijgen gradueel voor ondernemingen met een hoger personeelsaantal.

Uit signalen die we van onze bouwbedrijven ontvangen, kunnen we afleiden dat het overleg tussen de werkgever en de syndicale afgevaardigden vrij vlot en in een open sfeer, zoals dat typisch is voor de bouw, verloopt.

Wenst u meer informatie over de manier waarop het functioneren van de vakbondsafgevaardigde precies omschreven is in de bouwsector, aarzal dan niet om één van onze medewerkers of de medewerkers van Embuild te contacteren.