Cleaning 2

Eerder liet de RSZ via een melding op de website weten dat de aanwezigheidsregistratie pas effectief verplicht zou worden vanaf 1 april 2024 (zie ook ons eerder artikel op deze website). In een nieuwe melding laat de RSZ weten dat de verplichting pas zal ingaan vanaf 1 september 2024.

In oktober, november en december 2024 zullen de bevoegde inspectiediensten gebruikers helpen om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Tot en met 31 december 2024 worden er geen boetes opgelegd, tenzij er fraude wordt vastgesteld. De inwerkingtreding is onder voorbehoud van publicatie van de nodige koninklijke besluiten.

Oorspronkelijk was 1 januari 2024 vooropgesteld als datum dat in principe iedereen (ongeacht het statuut) die schoonmaakactiviteiten uitvoert op de werkplaats waarbij een “aangifte van werken” bij de RSZ wordt gedaan, de volgende info moet registreren via de nieuwe applicatie “Check In and Out at Work“:

  • de registratie ‘in’ moet worden gedaan wanneer de persoon die het werk uitvoert het werk begint;
  • de registratie ‘uit’ moet gebeuren aan het einde van de activiteit;
  • ook rustpauzes moeten geregistreerd worden.

Bron: Portaalsite RSZ


Meer nieuws