Fiets 2

Werknemers die met de fiets komen werken, hebben recht op een tussenkomst van hun werkgever indien de sector dit voorziet. Sinds 1 januari 2023 bedraagt de fietsvergoeding maximaal € 0,27 per kilometer, om vrij van RSZ en belastingen toegekend te worden.

Vanaf 1 mei 2023 zal in principe elke werknemer een fietsvergoeding ontvangen, ook indien dit niet uitdrukkelijk voorzien is in de sector waaronder de werknemer valt. Hiertoe heeft de Nationale Arbeidsraad op 24 januari 2023 cao nr. 164 afgesloten.

De fietsvergoeding wordt voor maximaal 40 km per dag (20 km per enkel traject) toegekend aan de werknemers die regelmatig de fiets gebruiken voor hun woon-werkverplaatsingen, bijvoorbeeld minstens één keer per week of tijdens de zomerperiode. Het bedrag van de fietsvergoeding (momenteel € 0,27 per km) wordt automatisch aangepast aan het maximale fiscaal vrijgestelde bedrag.

Ook het gebruik van gemotoriseerde rijwielen of speed pedelecs geven recht op een fietsvergoeding, op voorwaarde dat ze elektrisch worden aangedreven.

Als bewijs moet de werknemer een verklaring op eer invullen en ondertekenen waarin hij het aantal met de fiets afgelegde kilometers vermeldt, evenals het aantal dagen per maand dat hij de fiets gebruikt voor zijn woon-werkverkeer.

Is er in de sector wel een cao over de fietsvergoeding afgesloten, blijft deze van toepassing, ook al voorziet deze cao een lager bedrag dan € 0,27 per km.
Voor bouwarbeiders PC (124) en de bedienden (PC 200) verandert er dus niets, zij hadden immers binnen hun sector hier al een afspraak over gemaakt. Zo krijgen bouwarbeiders € 0,24 per km en de bedienden € 0,20 per km met een maximum van € 8 per arbeidsdag.

Bron: Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 164 betreffende de tegemoetkoming van de werkgever voor de verplaatsingen per fiets van de werknemer tussen zijn woonplaats en zijn plaats van tewerkstelling, op 24 januari 2023 afgesloten in de Nationale Arbeidsraad, www.nar-cnt.be.