Jr Korpa Jxb5J1Vd Wsi Unsplash

Niemand moet ervan overtuigd worden dat door duidelijke en verstaanbare communicatie veel misverstanden voorkomen kunnen worden. In het bedrijfsleven geldt dit uiteraard ook en misschien zelfs nog meer. Stel u voor dat twee bouwarbeiders elkaar - door een taalprobleem - niet kunnen verstaan, dan dit kan leiden tot zeer gevaarlijke situaties.

De vraag stelt zich dan welke taal een bedrijf moet hanteren in Vlaanderen. In het gewone dagdagelijkse bedrijfsleven is er een vrijheid van taalgebruik. Het is echter wel zo dat Nederlands de verplichte officiële taal is binnen een onderneming in Vlaanderen. Dit geldt dan op gebied van opmaak van alle sociale en wettelijke documenten alsook ook voor alle communicatie naar de werknemers en de overheid toe. U mag nog wel documenten, of communicatie naar werknemers, vertalen in een andere taal maar deze zijn enkel om het te duiden. Een anderstalige arbeidsovereenkomst kan wel rechtsgeldig zijn, indien dit een overeenkomst is in het kader van het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie, en deze bestaat naast een Nederlandstalig exemplaar.

U kan als werkgever wel een taalbeleid uitwerken voor het taalgebruik binnen uw onderneming. U mag dus bijvoorbeeld het gebruik van Nederlands tijdens de arbeidsuren wel stimuleren. De VDAB kan hierin een belangrijke partner voor u als werkgever worden. Zo bieden zij voor een korte periode job- en taalcoaching aan. Het is echter belangrijk om de factor veiligheid steeds in het oog te houden. Wanneer u alle communicatie enkel in het Nederlands aanbiedt, zullen anderstalige werknemers waarschijnlijk het snelst vooruitgang boeken op gebied van de kennis van de Nederlandse taal. Dit kan tussentijds wel voor een gebrek aan doorstroming van belangrijke informatie zorgen.

Uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk kan u hierin begeleiden door onder meer de welkomstbrochure ook in een andere taal te voorzien en door met meer symbolen te werken ter waarschuwing of ter illustratie.

Let wel, de bouwondernemingen zijn sinds de sectorale cao voor 2019-2020 wel al verplicht om per werf één iemand aan te stellen die een landstaal of Engels spreekt. Dit omwille van de veiligheid op de werf.

Meer nieuws