Stage

Op 11 maart 2022 besliste de Vlaamse regering om de bestaande stagebonus – die enkel kan worden aangevraagd voor leerlingen jonger dan 18 jaar – voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023 uit te breiden tot jongeren met een leercontract die ouder zijn dan 18 jaar

De bedoeling van de stagebonus is om werkgevers te stimuleren om werkplekken ter beschikking te stellen aan jongeren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de (gewone en verruimde) stagebonus, dienen volgende voorwaarden vervuld te zijn:

  • De onderneming en de jongere hebben een overeenkomst in het kader van een alternerende opleiding: een overeenkomst alternerende opleiding (OAO), een stageovereenkomst alternerende opleiding (SAO) of een deeltijdse arbeidsovereenkomst;
  • De onderneming die de jongere opleidt, is gevestigd in het Vlaamse Gewest;
  • De onderneming leidt de jongere minstens 3 maanden op in het schooljaar waarvoor de stagebonus wordt aangevraagd. Een schooljaar loopt van 1 september tot 31 augustus.

Bedrag

Door de verruimde stagebonus is er geen leeftijdsvoorwaarde meer, maar het bedrag van de bonus is wel afhankelijk van de leeftijd van de jongere op 1 september van het schooljaar waarvoor de stagebonus voor de eerste keer wordt aangevraagd.

Gewone stagebonus

De gewone stagebonus kan worden aangevraagd voor jongeren die bij de eerste goedgekeurde aanvraag jonger zijn dan 18 jaar en bedraagt:

  • € 500 bij de eerste toekenning;
  • € 500 bij de tweede toekenning;
  • € 750 bij de derde toekenning.

Verruimde stagebonus

De verruimde stagebonus bedraagt € 500 bij de eerste en tweede toekenning en kan worden aangevraagd voor de jongeren die 18 jaar of ouder zijn bij de eerste goedgekeurde aanvraag.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verloopt normaliter via de school. De werkgever blijft wel zelf verantwoordelijk voor het tijdig en volledig indienen van de aanvraag.

De aanvraag voor de stagebonus kan worden ingediend van zodra de jongere minstens drie maanden bij de werkgever werkt. De uiterste aanvraagdatum is 31 december na het einde van het betrokken schooljaar.

Bij de aanvraag dient de werkgever zelf niet aan te geven welk type stagebonus hij wenst aan te vragen. Dit wordt nagekeken door de betrokken administratieve dienst van de Vlaamse overheid. Per jongere kan de werkgever maximum drie keer een stagebonus krijgen.

Het aanvraagformulier en de verdere procedure is terug te vinden op de website van de Vlaamse overheid.

Bron: www.beslissingenvlaamseregerin...