Working Late Construction

Het in de bouwsector welgekende stelsel van bijkomende uren KB nr. 213 ondergaat vanaf 20 januari 2022 enkele aanpassingen.

Via dit stelsel kan een bouwonderneming zijn arbeiders op een voordelige manier bijkomende uren laten presteren. Deze uren mogen enkel gepresteerd worden in de zomerperiode (wanneer het zomeruur van toepassing is) of tijdens een periode van intense activiteit.

Vanaf 20 januari 2022 wordt het aantal bijkomende uren KB 213 dat op dagbasis mag gepresteerd worden, verhoogd van 1 uur naar 1,5 uur per werkdag. Dit heeft ook als gevolg dat men via het stelsel KB 213 de normale arbeidsweek met 7,5 uur kan verlengen voor een bouwvakarbeider die voltijds van maandag tot en met vrijdag werkt

Daarnaast is er vanaf 20 januari 2022 ook een verhoging van de maximale termijn ter recuperatie van gepresteerde KB 213-uren voorzien : voortaan bedraagt deze termijn 12 maanden in plaats van 6 maanden.

Deze termijn voor recuperatie vangt nog steeds pas aan wanneer er een 8ste KB 213-uur is gepresteerd en wanneer de werknemer niet heeft gekozen voor een uitbetaling van deze bijkomende uren aan 120%.

De maximale grens van 130 uur, of de verhoogde grens van 180 uur, per kalenderjaar blijft wel behouden.

Wenst u van deze aanpassingen gebruik te maken is het noodzakelijk de nieuwe mogelijke uurroosters op te nemen in uw arbeidsreglement. Dit dient te gebeuren via de normale procedure tot wijziging van het arbeidsreglement.

Bron: Wet van 12 december 2021 tot wijziging van het KB nr. 213 van 26 september 1983 betreffende de arbeidsduur in de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf ressorteren. (B.S. 10 januari 2022)