Vakantiegeld

Mei en juni zijn traditioneel de maanden waarin werkgevers aan hun bedienden het vakantiegeld uitbetalen. Concreet gaat dit over het dubbel (85%) en aanvullend (7%) vakantiegeld, gebaseerd op het huidige maandloon. Ook de prestaties die in het vorige kalenderjaar werden geleverd, zijn bepalend voor deze berekening.

Om over te kunnen gaan tot de juiste berekening van het vakantiegeld van de bedienden die aangeworven zijn in 2021 of 2022, dienen wij daarom in het bezit te zijn van de vakantieattest van hun vorige werkgever(s). Wij verzoeken u daarom vriendelijk om, voor zover dit nog niet gebeurde, de vakantieattesten zo spoedig als mogelijk te bezorgen aan uw dossierbeheerder.

Hoewel berekening van het vakantiegeld in de praktijk door uw dossierbeheerder zal gebeuren, is het voor iedere werkgever interessant om te weten hoe dit berekend wordt.

Het vakantiegeld bestaat uit drie onderdelen:

  • Enkel vakantiegeld: Dit is het loon dat de werkgever aan iedere bediende betaalt op het ogenblik deze vakantie opneemt. Op het enkel vakantiegeld zijn de gewone RSZ-bijdragen en gewone bedrijfsvoorheffing verschuldigd.
  • Dubbel vakantiegeld: Dit is 85% van het brutomaandloon van de maand waarin de hoofdvakantie van de werknemer ingaat. Men onvangt 1/12e per gepresteerde of gelijkgestelde maand in het vakantiedienstjaar (= het jaar dat voorafgaat aan het lopende vakantiejaar, wat voor het vakantiejaar 2022 dus overeenkomt met het vakantiedienstjaar 2021)
  • Aanvullend dubbel vakantiegeld: Dit is een toeslag van 7% van hetzelfde brutomaandloon, eveneens met de beperking van 1/12e per gepresteerde maand in het vorige kalenderjaar.

Veel mensen stellen zich de vraag waarom er niet gewoon 92% van het brutomaandloon wordt genomen. De reden hiervoor is het verschil in RSZ-bijdragen. Beide dubbele vakantiegelden zijn vrijgesteld van RSZ-werkgeversbijdragen. Op het dubbel vakantiegeld (85%) wordt wel een RSZ-werknemersbijdrage van 13,07% ingehouden. Het aanvullend dubbel vakantiegeld (7%) is volledig vrij van sociale zekerheidsbijdragen.

Tenzij anders overeengekomen zal ORBISS het vakantiegeld voor de bedienden berekenen met het loon van de maand juni.

Voor de arbeiders uit de bouwsector zal het Vakantiefonds Bouw op 16 juni 2022 tot betaling van het vakantiegeld overgaan.