Pexels Andrea Piacquadio 1843752

De bedrijven kunnen vanaf dit jaar een iets hogere fietsverhoging toekennen aan hun werknemers voor hun verplaatsingen met de fiets. We bekijken in dit artikel hoe dit in zijn werk gaat.

Het maximum toegelaten bedrag van de fietsvergoeding dat vrijgesteld is van belastingen en RSZ-bijdragen, is vanaf 1 januari 2022 verhoogd naar 0,25 EUR/km (+0,01 EUR/km). De verhoging is het gevolg van de automatische indexering die de FOD Financiën en de RSZ toepassen op de vrijgestelde bedragen. De verhoging van het vrijgesteld bedrag betekent enkel dat de werkgever de mogelijkheid heeft om een hogere fietsvergoeding toe te kennen.

Het houdt geen enkele verplichting in voor de werkgever.

De fietsvergoedingen die in toepassing van de sectorale cao’s moeten toegekend worden, blijven ongewijzigd en worden niet automatisch aangepast aan het verhoogde vrijgestelde bedrag.

Zo blijft in het PC 124-Bouw de verplichte fietsvergoeding bepaald op 0,24 EUR/km en is er voor de verplaatsingen met de fiets geen mobiliteitsvergoeding of tegemoetkoming in de reiskosten aan de bouwvakarbeider verschuldigd.

Voor de bedienden PC 200 is de vergoeding momenteel nog vastgesteld op 0,10 EUR/km (maximaal 4 EUR/arbeidsdag). Vanaf 1 juli 2022 wordt ze naar 0,20 EUR/km (maximaal 8 EUR/arbeidsdag) verhoogd.

In het PSC 149.01 (Electriciens) is er een fietsvergoeding van 0,24 EUR/km voorzien (met een minimale vergoeding gelijk aan de tussenkomst van de werkgever in het privé-vervoer.