Vakantieattest 2

Als werkgever zal u binnenkort, normaal in juni, dubbel vakantiegeld moeten betalen aan de bedienden. Mogelijk moet er ook een vakantieattest bij een bediende verrekend worden.

Indien de bedienden in dienst zijn gekomen in 2021 of 2022 kan u pas dubbel vakantiegeld betalen wanneer de werknemer u de vakantieattesten van de vorige werkgever heeft binnen gebracht. Wanneer de bediende voordien als arbeider heeft gewerkt, zal hij geen vakantieattest moeten vragen aan zijn vorige werkgever maar wel een vakantiecheque aan de RJV of de uitbetalingsinstelling.

Bedienden, afkomstig van een failliete werkgever, zullen hun vakantieattest moeten vragen aan de aangestelde curator of het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen.

Gelieve dit document steeds tijdig bij uw nieuwe bediende(n) op te vragen en deze daarna aan uw dossierbeheerder te bezorgen.