Samuel Regan Asante G9 A2Llp Dob U Unsplash

En wat brengt het op voor de werknemer ?

Aan de hand van enkele cijfervoorbeelden willen wij u graag een indicatie hiervan geven, uitgaande van een situatie van de arbeider met een uurloon van 18,00 EUR bruto/uur.

1. Bijkomende uren KB 213

Eens de invoeringsprocedure van dit stelsel in het bedrijf achter de rug is, kan een arbeider ervoor kiezen om een gepresteerd bijkomend KB 213-uur aan 120 % te laten uitbetalen of het later te recupereren.

Ingeval van recuperatie wordt het uur niet betaald op het ogenblik van prestatie, wel aan 100 % op het ogenblik van recuperatie: in een dergelijk geval spreken wij quasi over een “uitgesteld loon” en is de loonkost werkgever en de netto-opbrengst voor de werknemer gelijk aan een normaal loon. De vermindering in de bedrijfsvoorheffing spelen in een dergelijk geval niet.

Bij uitbetaling van een gepresteerd KB 213 uur aan 120 % kan er een vermindering in de bedrijfsvoorheffing overuren toegepast worden en spelen volgende bedragen:


2. Overuren aan 150 %

Overwerk op een werkdag of zaterdag geeft normaal aanleiding tot betaling van een toeslag van 50 % op het ogenblik van prestatie, en recuperatie betaald aan 100 % op de inhaalrustdag. In een aantal overschrijdingsgevallen, zoals overwerk bij een buitengewone vermeerdering in het werk of onvoorziene noodzakelijkheid, kan er aan 150 % betaald worden zonder recuperatie.

Net zoals bij een vrijwillig overuur dat op grond van een akkoord werknemer – werkgever aan 150% dient betaald te worden, tenzij dat binnen het stelsel valt zoals dat sinds de Coronaperiode geldt voor de cruciale sectoren (waaronder de bouw sinds 1 april 201)

Cijfermatig brengt dit voor de werknemer het volgende op en kost het aan het bedrijf volgens onderstaand voorbeeld volgende bedragen :

Normaal uurloon

Bijkomend uur KB 213 aan 120%

Bruto-uurloon

18,00 €

21,60 €

RSZ werknemersbijdrage

-2,54 €

-3,05 €

Bedrijfsvoorheffing (20%)

-3,09 €

-3,71 €

Vermindering bedrijfsvoorheffing

-

12,03 €

Netto-uurloon

12,37 €

26,87 €

Patronale RSZ-Bijdragen

12,64 €

15,17 €

Vermindering BV

-

-5,79 €

Totale loonkost

€ 30,64

30,97 €

Normaal uurloon

(Vrijwillig) overuur aan 150%

Bruto-uurloon

18,00 €

27,00 €

RSZ werknemersbijdrage

-2,54 €

-3,81 €

Bedrijfsvoorheffing (20%)

-3,09 €

-4,64 €

Vermindering bedrijfsvoorheffing

-

10,40 €

Netto-uurloon

12,37 €

28,95 €

Patronale RSZ-Bijdragen

12,64 €

18,96 €

Vermindering BV

-

-7,43 €

Totale loonkost

€ 30,64

38,53 €

3. Vrijwillige overuren – cruciale sectoren

De bouwsector is erkend als een cruciale sector.

Tot 30 juni 2023 kunnen er tot 120 vrijwillige overuren per jaar in de bouwsector aan 100 % betaald worden zonder toeslag. Deze uren zijn vrijgesteld van RSZ-bijdrage en worden fiscaal niet belast.

Een vrijwillig overuur aan bijvoorbeeld 18,00 EUR in dit stelsel kost de werkgever 18,00 EUR en brengt de werknemer 18,00 EUR op.

Schematisch kan dit als volgt voorgesteld worden :

Normaal uurloon

Vrijwillig overuur cruciale sector

Bruto-uurloon

18,00 €

18,00 €

RSZ werknemersbijdrage

-2,54 €

-

Bedrijfsvoorheffing (20%)

-3,09 €

-

Vermindering bedrijfsvoorheffing

-

-

Netto-uurloon

12,37 €

18,00 €

Patronale RSZ-Bijdragen

12,64 €

0,00 €

Vermindering BV

-

0,00 €

Totale loonkost

€ 30,64

18,00 €

CONCLUSIE

Een KB 213-uur en een (vrijwillig) overuur aan 150 % brengt de werknemer met toepassing van de vermindering bedrijfsvoorheffing overuren meer op dan een brutoloon. Voor de werkgever zijn de kosten hoger, maar dankzij de vermindering bedrijfsvoorheffing overuren langs werkgeverszijde kan er een stuk gerecupereerd worden.

Een vrijwillig overuur in de cruciale sector kost de werkgever dan weer minder en brengt voor de werknemer het normaal bruto voor netto op.

Er moet ook rekening mee gehouden worden dat KB 213-uren en (vrijwillige) overuren aan 150 % zorgen voor de opbouw van sociale zekerheidsrechten bij de arbeiders, wat impliceert dat ze op termijn meer vakantiegeld en getrouwheidszegels-bouw (+ weerverletzegels voor onder meer de ruwbouw en dakdekkersbedrijven) ontvangen.

Bij ORBISS ontwikkelden we een korte technische nota waarin de bijkomende of overurenstelsels in de bouw juridisch toegelicht worden en ontwikkelden we een Excel waarim er voor de verschillende stelsels tal van berekeningen kunnen gemaakt worden. Klanten van ORBISS kunnen deze op eenvoudig verzoek bij ons opvragen.