Loonbonus

Aangezien onze collega’s van Embuild Antwerpen, en ook wijzelf, regelmatig vragen over de koopkrachtpremie van € 500 of € 750 willen we hierbij de bouwondernemingen informeren over de stand van zaken.
Anders dan de coronapremie vorig jaar is het zeker niet de bedoeling dat u deze al in 2022 zou toekennen of beloven aan uw werknemers. Daarover moet in 2023 nog stevig onderhandeld worden in de bouwsector.
Onderstaande communicatie van Embuild is alles wat we vandaag weten over de eventuele premie.

Loonnorm 2023-2024

De 'Groep van Tien' heeft op 15 november 2022 bevestigd dat zij geen akkoord kon vinden over de maximale marge voor loonkostontwikkeling op basis van het technisch verslag van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. Bijgevolg heeft de federale regering op 28 november 2022 een bemiddelingsvoorstel uitgewerkt met als doel het sociaal overleg terug op gang te trekken.

Het bemiddelingsvoorstel

Het bemiddelingsvoorstel legt de loonnorm voor de jaren 2023-2024 vast op 0 %. Dit houdt in dat de lonen in deze periode niet zullen stijgen bovenop de index. In het voorstel staat ook dat bedrijven die goede resultaten hebben behaald in 2022 hun werknemers een éénmalige koopkrachtpremie mogen toekennen. Die premie bedraagt per werknemer maximaal:

- 500 euro in bedrijven die hoge winsten maken;

- 750 euro in bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten maken.

Voor de invoering van deze premie zal er een collectief akkoord op het niveau van de sector, of bij gebrek daaraan, een collectief akkoord op het niveau van de onderneming gesloten moeten worden.

Wat nu?

Nu is het nog even wachten op de sectorale onderhandelingen van het paritair comité die zowel de omvang van de premie als de definities ‘hoge winst’ en ‘uitzonderlijk hoge winst’ zullen vastleggen. Van zodra we hieromtrent meer informatie hebben, brengen wij u op de hoogte via onze verschillende mediakanalen.