Pexels Mikael Blomkvist 8961067

De overheid ondersteunt de instroom van nieuw bloed in een onderneming door middel van een RSZ-doelgroepvermindering voor Mentors. Dit is een vermindering van maximaal € 800 per mentor op de RSZ-kwartaalbijdragen. Het aantal mentors waarvoor de werkgever een vermindering kan krijgen is beperkt en hangt af van het aantam te begeleiden jongere werknemers.

Wanneer een ervaren werknemer binnen uw onderneming een jongere collega, zoals een leerling, een stagiair of een andere jongere werknemer, begeleidt komt u hiervoor mogelijk in aanmerking.
We bekijken in dit artikel de verschillende stappen die u onderneemt om u te verzekeren van deze desgevallende overheidstegemoetkoming.

Stap 1: Voor welke werkgevers kan dit gelden? Op deze RSZ-vermindering kunnen ondernemingen uit de privé en overheidssector, die gevestigd zijn in het Vlaamse gewest, mogelijk aanspraak maken. Deze ondernemingen dienen binnen de groep van hun ervaren werknemers mentors aan te stellen die jongere collega’s begeleiden en opleiden.

Stap 2: Hebben we jongere werknemers die hiervoor in aanmerking komen?

 • Stagiairs of leerlingen aangeworven met één van volgende overeenkomsten:
  • Leerlingovereenkomst (bv. Alternerende Opleiding in de Bouw ABO);
  • IBO-overeenkomst;
  • Overeenkomst van Alternerende Opleiding;
  • Instapstage;
  • Opleidingen waarvoor er geen Dimona dient te gebeuren; Opgepast hiervoor moet een Mentorovereenkomst met de opleidingsinstelling afgesloten worden!

U vindt meer informatie over alle tewerkstellingsvormen voor jongere werknemers die in aanmerking komen hier: Tewerkstellingsvormen.

Stap 3: Welke ervaren werknemers binnen de onderneming kunnen een mentor zijn? De mentor moet een werknemer zijn die tenminste 5 jaar beroepservaring heeft en die een mentoropleiding heeft genoten.

Stap 4: Hoe kan men een getuigschrift van mentoropleiding bekomen?

 • De ervaren werknemer kan een opleiding volgen tot mentor bij een bevoegde instelling en ontvangt daarna hiervan een getuigschrift. Embuild Provincie Antwerpen biedt zo regelmatig een ‘Mentoropleiding voor de Bouw’ aan.
 • Men kan ook voor bepaalde beroepen een ervaringsbewijs bekomen via de VDAB, meer informatie vindt u hier: Ervaringsbewijs.

Er zijn 2 opleidingen in het najaar 2022 gepland:

Stap 5: De werkgever dient het dossier in bij Departement Werk & Sociale Economie Mentorkorting (DWSE)

Het dossier moet de volgende elementen bevatten:

 • Een kopie van de eventuele overeenkomst (afhankelijk van de tewerkstellingsvorm);
 • Een lijst van de mentors die door de werkgever tewerkgesteld worden;
 • Voor elke mentor het bewijs van minimale praktijkervaring;
 • Voor elke mentor een kopie van het getuigschrift mentor.

U kan het indieningsformulier hier terugvinden: Indieningsformulier.

De onderneming dient zijn dossier het best in door een mail, met het indieningsformulier en alle documenten, te zenden naar mentorkorting@vlaanderen.be. Let op! Uw aanvraag moet uiterlijk op de laatste dag van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarvoor u de mentorkorting voor het eerst aanvraagt, bij DWSE aankomen.

Stap 6: Het melden aan uw sociaal secretariaat

U meldt de toepassing van het mentorschap binnen uw onderneming ook aan uw sociaal secretariaat. Zij moeten, bij een desgevallende toepassing, dit aanduiden in de DMFA om zo de RSZ-vermindering te bekomen.

Wilt u meer weten over deze doelgroepvermindering? Dan heeft de Vlaamse Overheid alle informatie mooi samengevat op volgende website: https://www.vlaanderen.be/mentorkorting