Rekenmachine 2

Het was even wachten maar de verlenging van de economische steunmaatregelen tot en met het derde kwartaal van 2021 is op 29 juli eindelijke gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Het kernkabinet van de federale regering had reeds op 18 mei 2021 beslist om een reeks tijdelijke steunmaatregelen nogmaals te verlengen met één kwartaal.

Het gaat voornamelijk om de volgende maatregelen:

  • De vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona voor alle sectoren;
  • Een individueel uitstel van betaling van belastingen en de niet-toepassing van sancties door de RSZ bij het niet-betalen van voorschotten met de mogelijkheid om afbetalingsplannen te sluiten zonder sancties;
  • De mogelijkheid om een verhoogd bedrag als thuiswerkvergoeding toe te kennen;
  • De periode van opname van de 120 bijkomende vrijwillige netto-overuren in de zorgsector, de cruciale sectoren en de essentiële diensten wordt verlengd met een kwartaal. Onder deze sectoren vallen onder meer de bouw (PC 124), de elektriciens (PsC 149.01) en de sector van houtbewerking en stoffering (PC 126).
    De betaling van deze overuren gebeurt zonder overloontoeslag en zijn vrijgesteld van patronale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.
  • Een aanvullende uitkering bij arbeidsongeschiktheid om op het niveau van de uitkering overbruggingsrecht (voor zelfstandigen) of tijdelijke werkloosheid (voor werknemers) te komen;
  • De bevriezing van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkering en de neutralisering van de periode van inschakelingsuitkeringen;
  • De verlaging van de bedrijfsvoorheffing voor tijdelijke werkloosheid.

Opgelet! Loopt de individuele overeenkomst met uw werknemer betreffende de bijkomende overuren ten einde op 30 juni 2021? Dan dient u deze te verlengen, u vindt het modeldocument hieronder.

Bron: Wet van 18 juli 2021 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie, BS 29 juli 2021