Corona Telewerk Registratie

Op dit ogenblik is telethuiswerk nog steeds verplicht, maar kan de werkgever wel terugkeermomenten voorzien. Hier komt binnenkort verandering in.

Indien de coronacijfers gunstig blijven evolueren, zal telewerk vanaf 1 juli 2021 niet langer verplicht, maar enkel aanbevolen zijn.
Daarom werd beslist om de telewerkaangifte af te schaffen met ingang van deze datum. Voor de maand juli 2021 dient u dus geen telewerkaangifte meer te doen!

Bron: Tussentijdse instructies RSZ, 2e kwartaal 2021.