Shivendu Shukla 3Yo Tpu Yr9 Zy Unsplash 1

Nadat op 15 maart 2023 door de sociale partners binnen de groep van tien een sociaal akkoord werd bereikt rond heel wat dossiers voor de jaren 2023-2024, heeft de ministerraad van 12 mei een voorontwerp van een wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit (KB) goedgekeurd. Deze dienen tot uitvoering van het sociaal akkoord in het kader van deze interprofessionele onderhandelingen (IPA).

Het voorontwerp van wet voert de volgende maatregelen in:

  • Herinvoering van de relance-uren, ook wel gekend als de ‘bruto-netto overuren’. Deze maatregel voert de 120 bijkomende vrijwillige overuren, relance-uren genaamd, opnieuw in van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Op deze uren moeten er geen RSZ en bedrijfsvoorheffing op betaald worden.
  • Verlenging van de eenmalige innovatiepremies.
  • Verhoging van het aantal fiscaal voordelige overuren met overwerktoeslag, dit geldt dus zowel voor overuren met een toeslag van 20% (KB 213), 50% en 100%. Het aantal fiscaal voordelige overuren wordt ook voor de aanslagjaren 2024, 2025 en 2026 verhoogd van 130 naar 180 overuren.
  • de inning te activeren van de bijdrage van 0,10% in hoofde van de werkgevers ten voordele van de werknemers die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2023 -2024, op basis van het voorstel van de sociale partners.
  • een onderbrekingsuitkering mogelijk te maken in het kader van een 1/5de of halftijdse landingsbaan voor de doelgroepwerknemers van beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven, voor werknemers van 55 jaar en ouder die 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben.

Een eerste ontwerp van KB heeft als doel om voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 deze 120 vrijwillige overuren uit te sluiten van het loonbegrip in de sociale zekerheid.

Het tweede ontwerp van KB heeft tot doel:

  • de inning te activeren van de bijdrage van 0,10% in hoofde van de werkgevers ten voordele van de werknemers die tot de risicogroepen behoren voor de periode 2023 -2024, op basis van het voorstel van de sociale partners.
  • een onderbrekingsuitkering mogelijk te maken in het kader van een 1/5de of halftijdse landingsbaan voor de doelgroepwerknemers van beschutte werkplaatsen, sociale werkplaatsen en maatwerkbedrijven, voor werknemers van 55 jaar en ouder die 25 jaar beroepsverleden als loontrekkende hebben.

De ontwerpen worden ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Stap 2 tot herinvoering van de relance-uren en de algemene verhoging van 130 naar 180 fiscaal voordelige overuren voor de komende 2 jaren is dus gezet. We houden jullie verder op de hoogte wanneer men dit effectief mag toepassen.

Bron: https://news.belgium.be/nl/uit...

Meer nieuws