Thuiskantoor

Zoals u ongetwijfeld heeft vernomen, is vanaf vandaag (22 november 2021) in de privésector, en bij alle openbare besturen, telethuiswerk weer verplicht en dit met één terugkeerdag per week. Tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Vanaf 13 december 2021 wordt het aantal terugkeerdagen naar maximaal 2 dagen per week per personeelslid gebracht.

Tot en met 12 december 2021 mag per dag maximum 20% van de personen, voor wie telethuiswerk verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn. Vanaf 13 december wordt dit dus 40%.

Voor de KMO’s waar minder dan 10 personen werkzaam zijn, mogen maximum 5 personen tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

De werkgevers zijn verplicht om aan de personen werkzaam in hun vestigingseenheid die niet kunnen telethuiswerken, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, een attest of een ander bewijsstuk te bezorgen dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.

Hieronder hebben we een modeldocument toegevoegd dat u kan gebruiken als werkgeversattest. U kan een kopie best aan de betreffende werknemer meegeven voor bij een eventuele controle.
Aan arbeiders of bedienden die werkzaam zijn op werven en dus niet in de vestigingseenheid moet er geen attest afgeleverd worden.

Daarnaast vermeldt het Koninklijk Besluit van vrijdag 19 november 2021 (BS. 19/11/2021 – 2de editie) dat er een verplichte elektronische registratie van het telewerk moet gebeuren. Dit is voorzien voor elke onderneming met meer dan 4 werknemers. KMO’s waar minder dan vijf personen werkzaam zijn, vallen dus buiten de registratieplicht.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zal hiervoor op haar website de tool die vorige keer is gebruikt, terug openstellen vanaf woensdag 24 november 2021.

Wat dient u nog juist te melden en wanneer moet u dat doen?

We hebben het hieronder voor u opgesomd:

· Per vestigingseenheid het totaal aantal werknemers op basis van de situatie op de derde werkdag volgend op 20 november 2021 (dus woensdag 24 november).

· Per vestigingseenheid het totaal aantal werknemers dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telewerk.

· Er dient één aangifte te gebeuren, uiterlijk op 30 november 2021, voor de periode van 22 november tot en met 31 december 2021.

Voor een mogelijk volgende aangifte in januari, en de maanden daarna, moet de aangifte uiterlijk gebeuren op de zesde kalenderdag van de maand. Gebaseerd op de situatie van de eerste werkdag van de maand.

Werkgevers waar er geen wijziging in de aangifte is ten aanzien van de laatste aangifte, moeten er geen opnieuw indienen.

U vindt meer hierover op deze pagina: Coronavirus telewerkaangifte

Hier vindt u ook de link naar de elektronische tool Corona telewerkaangifte, deze tool is dus pas werkzaam vanaf 24 november 2021.