Vertrouwenspersoon 2

Gisteren is de wet gepubliceerd die onder meer een verplichting inhoudt voor ondernemingen vanaf 50 werknemers om een vertrouwenspersoon aan te hebben.

De wet treedt in werking op de eerste dag van de maand na die waarin deze wet is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Met andere woorden vanaf 1 december 2023 is dit dus een verplichting voor deze ondernemingen.

Voor de inhoud van deze nieuwe wetgeving verwijzen graag naar ons eerder artikel.

Bron: Wet van 5 november 2023 betreffende diverse arbeidsbepalingen, Belgisch Staatsblad 23 november 2023.