Kelly Sikkema Rm Byg5K Ff Qg Unsplash

Met de zomer die net van start is gegaan, komt voor velen de vakantieperiode dichterbij. Maar wat wanneer één van je medewerkers ziek wordt voor of tijdens die vakantie? Moeten deze vakantiedagen dan nog op een later tijdstip worden opgenomen?

Het moment waarop de arbeidsongeschiktheid aanvangt, is hierbij doorslaggevend doordat de eerste schorsingsoorzaak altijd primeert. Wanneer de werknemer dus voor de start van de vakantie ziek wordt kan hij de vakantiedagen, die samenvallen met de ongeschiktheid, op een later tijdstip opnemen. De werknemer heeft dan voor heel de periode ook recht op gewaarborgd loon volgens dezelfde regels als anders.

Uitzondering in geval van collectieve vakantie voor arbeiders! (bouwverlof): In dit geval moet de werkgever het gewaarborgd loon niet betalen tijdens de periode van ongeschiktheid die samenvalt met de collectieve sluiting! Het ziekenfonds komt voor die dagen al vervroegd tussen. Bij bedienden worden deze ziektedagen wel vergoed door de werkgever.

Wordt de werknemer ziek tijdens zijn vakantie, dan loopt het verlof gewoon door alsof hij niet ziek is. Er ontstaat dus geen recht om die vakantiedagen later op het jaar alsnog te nemen. Als zijn ziekteattest reeds tijdens de verlofperiode van toepassing was en nog voortduurt tot na zijn vakantie, zal de telling voor de periode van gewaarborgd loon al beginnen lopen tijdens zijn verlof. De werknemer heeft na de verlofperiode dan enkel nog recht op het saldo van het gewaarborgd loon.

Ging dit niet veranderen?

Reeds in 2012 heeft het Europees Hof van Justitie al gesteld dat jaarlijkse vakantie moet dienen om te rusten en te ontspannen. Het ziekteverlof is dan weer nodig om te herstellen. Hierdoor zou de medewerker altijd het recht krijgen om zijn vakantiedagen op te nemen op een later moment.

Tot op datum van vandaag is de Belgische wetgeving nog niet aangepast, maar het ziet ernaar uit dat de vakantiewetgeving in deze zin zal worden aangepast vanaf 1 januari 2023. Wij houden u op de hoogte!

Meer nieuws