Pexels Andrea Piacquadio 3760067

We zijn nu drie maanden nadat de versoepelde voorwaarden voor het tewerkstellen van Oekraïense vluchtelingen zijn uitgevaardigd. Dit gebeurde via een statuut van tijdelijke bescherming en dit statuut is momenteel nog steeds van toepassing, het leek ons dan ook nog eens nuttig deze te overlopen.

Oekraïense vluchtelingen die een tijdelijke bescherming hebben gekregen, hebben immers recht om te werken met een verblijfskaart A of een bijlage 15. Hoe verkrijgt men dit statuut van tijdelijke bescherming?

De volgende stappen moeten hiervoor worden doorlopen:

  • Met zijn identiteitsbewijs biedt hij zich aan in het registratiecentrum in Paleis 8 op de Heizel;
  • De Dienst Vreemdelingenzaken levert een ‘attest tijdelijke bescherming’ af;
  • Met dit attest kan de vluchteling zich aanbieden bij het gemeentebestuur van zijn verblijfplaats;
  • Na een positieve woonstcontrole zal de gemeente hem vervolgens inschrijven in het vreemdelingenregister;
  • De gemeente zal een elektronische A-kaart afleveren. In afwachting van de woonstcontrole en/of de afgifte van de A-kaart, ontvangt de vluchteling een bijlage 15.

De verblijfskaart A en bijlage 15 zullen ‘arbeidsmarkt: onbeperkt’ vermelden.

Daarna volgt de procedure van een indiensttreding zoals voor elke andere werknemer in België. Er moet een Dimona-melding gebeuren en er word een arbeidsovereenkomst ondertekend in een landstaal. Aangezien een A-kaart wordt uitgevaardigd van maximaal 12 maanden raden we u ook aan een arbeidsovereenkomst van diezelfde bepaalde duur te hanteren. De Oekraïense werknemer moet worden vergoed volgens de sectorale verplichtingen en valt ook volledig onder het Belgisch arbeidsrecht. Zijn loon kan volgens de Belgische wetgeving enkel via een overschrijving worden uitbetaald.

Om met een statuut van tijdelijke bescherming te werken als zelfstandige moet een beroepskaart worden aangevraagd volgens de algemene regels.