Deze opleiding is onderdeel van HR voor de bouw.

Gedurende deze opleidingsdag bekijken we twee thema’s waarvoor bouwondernemingen zeer aandachtig moeten zijn.

Omwille van hun specifieke eigenschappen worden ze apart overlopen :

Verboden terbeschikkingstelling van personeel

Terbeschikkingstelling van personeel, waarbij een werkgever zijn werknemers "uitleent" aan een gebruiker die over hen werkgeversgezag uitoefent, is in België principieel verboden. Schending van het verbod kan leiden tot aanzienlijke sancties en het verbod wordt door de inspectiediensten steeds strenger gecontroleerd. Zeker sinds ook de inspecteurs van de RSZ de bevoegdheid hebben gekregen om het verbod te controleren in het kader van grensoverschrijdende tewerkstelling (detachering). Hiermee voert de overheid andermaal de strijd op tegen de sociale dumping.

Vanuit onze praktijk stellen wij vast dat deze materie vaak nog te weinig bekend is. Het is belangrijk dat u een inschatting kan maken van de risico's van een (mogelijk verboden) terbeschikkingstelling, zowel als werkgever wanneer u beroep doet op een onderaannemer met personeel. Tijdens deze opleiding krijgt u een uiteenzetting van de principes van verboden terbeschikkingstelling, de sancties en de uitzonderingen. Er wordt uitgebreid ingegaan op de praktische toepassingen in de praktijk, de valkuilen en de noodzakelijke aandachtspunten om uit het vizier van de sociale inspectie te blijven.

Schijnzelfstandigheid

Het aantal freelancers actief in België groeit en werkgevers worden steeds vaker geconfronteerd met arbeidskrachten die liever op zelfstandige basis diensten willen verlenen, eerder dan als werknemer aan de slag te zijn.

Schijnzelfstandigheid kan echter ernstige gevolgen hebben: zowel voor het individu, als voor uw onderneming. Deze opleiding gidst u door het wetgevend kader ter zake en biedt u de nodige tips & tricks om in uw onderneming zonder risico met zelfstandigen te werken. Na het bijwonen van deze opleiding hoeft u het spook van de schijnzelfstandigheid nooit meer tegen te komen!

Docent : Mr. Evi Dieltiens en Mr. Sara Mannaerts – Schoups

Belangrijk

Het volledige inschrijvingsgeld is verschuldigd, indien;

  • u laattijdig annuleert (zie annulatievoorwaarden)
  • u afwezig bent voor de opleiding


Praktische informatie

Datum: 14/11/2023
Tijd: 09u00 - 16u00
Theodoor Van Rijswijckplaats 7, 2000 Antwerpen (bekijk op kaart)

Meer informatie

Organisator:
ORBISS vzw
0407625771

Opleidingsverantwoordelijke:
Dries Luyts
Hoofd juridische dienst
dries.luyts@orbiss.be
+32 14 490 559

Opleiding op maat?

Liever een opleiding op maat van jouw bedrijf? Vraag een offerte aan en we werken samen een voorstel uit!