Euro Coins 2

De Vlaamse jobbonus moet personen, die gedomicilieerd zijn in Vlaanderen en werkloos zijn, activeren door het verschil tussen een werkloosheidsuitkering en het inkomen uit een tewerkstelling te vergroten. Daarenboven wil men met deze jobbonus werknemers met lage inkomens motiveren om aan de slag te blijven.

Als gevolg van verschillende overschrijdingen van de spilindex en het sociaal akkoord van juni 2021 dat de minimumlonen verhoogde, is het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen gestegen. Bijgevolg is een aanpassing van de loongrenzen noodzakelijk.

De Vlaamse Regering heeft de intentie om het uitvoeringsbesluit met de regeling van de jobbonus te wijzigen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.


Huidige bedragen

Brutolonen tot € 1.800 geven recht op het maximale bedrag van de jobbonus, nl. € 600 bij voltijdse prestaties. Dit bedrag neemt lineair af naar een jobbonus van € 20 bij een brutoloon (voltijdse prestaties) van € 2.499,99.

Een werknemer die € 2.500 of meer verdient, komt niet meer in aanmerking voor de jobbonus.

Voorziene aanpassingen

Zoals hierboven vermeld, is het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen gestegen als gevolg van verschillende overschrijdingen van de spilindex en het sociaal akkoord van juni 2021 dat de minimumlonen verhoogde. In december 2022 bedroeg het gewaarborgd gemiddeld minimummaandinkomen € 1.954,99.

Om het oorspronkelijk bedoelde effect van de jobbonus te behouden en er dus voor te zorgen dat een persoon die tegen een minimumloon werkt een volledige jobbonus krijgt, is het nodig om de loongrenzen van de jobbonus aan te passen.

Er werd voorgesteld om de maximale jobbonus van € 600 vanaf 1 januari 2022 toe te kennen aan personen met een gemiddeld maandelijks brutoloon van maximum € 1.950.

Ook de bovengrens, dus het maximale gemiddelde brutoloon om in aanmerking te komen voor een jobbonus, wordt opgetrokken: voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2022 wordt deze grens vastgelegd op € 2.699,99. Voor de periode vanaf 1 juli 2022 bedraagt de bovengrens € 2.899,99.

Tenslotte wordt het minimumbedrag van de loonbonus waarvoor een voltijdse werknemer met volledige prestaties op jaarbasis in aanmerking komt, opgetrokken van € 20 naar € 50.

Bron: Beslissing van de Vlaamse regering van 24 maart 2023, op voorstel van Vlaams minister Matthias Diependaele en Vlaams minister Jo Brouns.

Meer nieuws