Ober

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft aangekondigd dat de inspectiediensten in de maand juni 2023 flitscontroles zullen uitvoeren in de horecasector.

Deze aangekondigde flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden daarom op voorhand gepubliceerd op de website van de SIOD (Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst). Dit neemt echter niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststelling van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat kunnen optreden en indien nodig verbaliseren.

De gewone, onaangekondigde controles zullen uiteraard onverminderd blijven doorgaan en zware sociale fraude zal streng worden aangepakt.

De SIOD stelt ook een specifieke checklist voor de horecasector ter beschikking. Deze checklist geeft een handig overzicht van de voornaamste documenten die de inspectiediensten bij een controle kunnen opvragen. Dit betekent echter niet dat de inspectie niet het recht heeft om zich ook andere documenten, die zij noodzakelijk achten voor het onderzoek, te laten voorleggen.

Bron: www.siod.belgie.be.

Meer nieuws