Karsten Winegeart P Cs5 Ylrsk C8 Unsplash

Ook al klagen de buitenlandse skigebieden de jongste jaren al meer dan eens over een sneeuwtekort, toch zijn er rond deze tijd van het jaar nog heel wat werknemers die op skivakantie vertrekken. Misschien heeft één van uw werknemers ook net een skivakantie achter de rug en is hij thuisgekomen met een gebroken arm of been.

Bent u als werkgever wel geval verplicht om gewaarborgd loon te betalen indien een werknemer arbeidsongeschikt wordt ten gevolge van een skiongeval?

De uitvoering van de arbeidsovereenkomst wordt geschorst indien de werknemer zijn werk niet kan verrichten wegens ziekte of ongeval. Als werkgever bent u gedurende 30 dagen gewaarborgd loon verschuldigd.

Slechts in twee gevallen zal de werkgever niet verplicht zijn om gewaarborgd loon te betalen, namelijk bij:

  • arbeidsongeschiktheid naar aanleiding van een zware fout van de werknemer;
  • arbeidsongeschiktheid door een sportongeval.

1. Zware fout

Wanneer de arbeidsongeschiktheid te wijten is aan een zware fout van de werknemer bestaat er geen recht op gewaarborgd loon. Het begrip ‘zware fout’ wordt niet beschreven in de Arbeidsovereenkomstenwet. Bijgevolg is het aan de rechter om te oordelen of het al dan niet om een zware fout gaat. Het plaatsnemen in een wagen waarvan de bestuurder zichtbaar dronken was, werd bijvoorbeeld als een zware fout beschouwd. De werkgever draagt de bewijslast.

2. Sportongeval

Er is geen recht op gewaarborgd loon wanneer de werknemer een ongeval opgelopen heeft tijdens een sportcompetitie of –exhibitie waarvoor de inrichter toegangsgeld ontvangt en waarvoor de deelnemers onder om het even welke vorm een loon ontvangen.

Hieruit blijkt dat de werknemer slechts in uitzonderlijke situaties geen recht zou hebben op gewaarborgd loon. In het geval van een ongeval tijdens een skivakantie zal er dus vaak wel recht zijn op gewaarborgd loon.

Bron: Artikelen 52, §3 en 73 §2 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten.