Greg Bulla 6 Rd0Mcp Y8F8 Unsplash

Valentijnsdag valt ieder jaar op 14 februari. (Dat is morgen al) Op deze dag vieren we de liefde door elkaar wat extra aandacht te geven met bijvoorbeeld bloemen, chocolade, cadeautjes of een kaartje.

Binnen een professioneel kader kan deze aandacht echter ook als grensoverschrijdend worden beschouwd wanneer de ene persoon de grenzen van een andere persoon niet respecteert. Het gaat dan over elke vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of lichamelijk gedrag

Als werkgever moet je er alles aan doen om geweld, pesten en ongewenst seksueel gedrag op de werkvloer te voorkomen. Dat kan door een beleid uit te stippelen waarin zowel passende preventiemaatregelen voorkomen als maatregelen om grensoverschrijdend gedrag aan te pakken als het zich voordoet.

Uw medewerker die te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag, moet weten dat de volgende procedures mogelijk zijn:

  • Melding maken en/of informatie inwinnen bij een eerste aanspreekpunt (de vertrouwenspersoon, de bevoegde preventieadviseur of de arbeidsarts).
  • Een informele klachtenprocedure. Hierbij kan men samen met de vertrouwenspersoon en/of bevoegde preventieadviseur op informele wijze tot een oplossing komen.
  • Een interne formele procedure. Het slachtoffer kan een formele klacht indienen bij de bevoegde preventieadviseur (eventueel via de vertrouwenspersoon).
  • Een externe gerechtelijke procedure. Er kan klacht worden ingediend bij de inspectiediensten van toezicht op het welzijn op het werk, bij de arbeidsrechtbank of - voor criminele feiten - bij de strafrechtbank. De arbeidsrechtbank en de inspectie beslissen veelal dat je eerst een beroep moet doen op de interne procedures.

ORBISS voorziet standaard de nodige wettelijke bepalingen in het arbeidsreglement voor haar klanten. Hierin vermeldt u minstens de contactgegevens van de vertrouwenspersoon en van de preventieadviseur.

Vergeet dus zeker niet om ORBISS te contacteren wanneer u denkt dat uw arbeidsreglement niet volledig is, maar vergeet ook niet om nog snel iets te gaan halen voor uw geliefde(n).