Kelly Sikkema T Qq4 Bw N Ufs Unsplash 1

Nadat we onze belastingaangifte hebben ingediend, hopen we allemaal dat we van ‘Vadertje Staat' een som gaan terugkrijgen en niets hoeven op te leggen. Bouwvakarbeiders bevinden zich meestal in de laatste situatie, waarbij ze belastingen moeten bijbetalen. Maar hoe komt dat? We bekijken het in onderstaand artikel.

De bedrijfsvoorheffing, die maandelijks op het loon van werknemers wordt ingehouden, is in feite een voorschot op de uiteindelijke personenbelasting. Via de loonberekening wordt er voldoende bedrijfsvoorheffing ingehouden volgens de zogenaamde schalen. Hierbij wordt er ook rekening gehouden met eventuele verminderingen, zoals die voor kinderen die ten laste zijn van de werknemer.

Voor bedienden wordt er ook voldoende bedrijfsvoorheffing berekend op hun vakantiegeld en eindejaarspremie, gezien deze rechtstreeks vergoed worden door de werkgever aan de werknemer. Net daar wringt het schoentje voor de bouwvakarbeider; het vakantiegeld, de getrouwheidszegels, en mogelijks weerverletzegels, worden door het Vakantiefonds en de PDOK uitbetaald. Op deze bedragen wordt ook bedrijfsvoorheffing ingehouden, maar deze is vaak ontoereikend.

Verschillende werknemers werden het afgelopen jaar op tijdelijke werkloosheid gezet, zij het via overmacht vanwege corona, economische redenen of slecht weer. De uitkeringen die de werknemer via zijn uitbetalingsinstelling ontvangt zijn ook onderworpen aan bedrijfsvoorheffing, al wordt er hier ook relatief weinig op ingehouden. Wanneer we daarnaast ook weten dat de regering het percentage van bedrijfsvoorheffing op deze uitkering bijkomend verlaagd heeft naar 15%, i.p.v. de gebruikelijke 26,75%, voelen vele werknemers de ‘fiscale’ bui al hangen …

We kunnen samenvatten dat er op de betalingen vanuit externe instanties vaak te weinig bedrijfsvoorheffing wordt ingehouden voor werknemers. Bouwvakarbeiders kunnen hier echter op anticiperen en zo aan hun werkgever vragen om maandelijks meer bedrijfsvoorheffing in te houden dan wettelijk bepaald, het zogenaamde fiscaal voluntariaat. Hierdoor komen ze minder voor onaangename verrassingen te staan bij het ontvangen van hun aanslagbiljet.

Het is aangewezen om deze overeenkomst tussen werkgever en werknemer op papier te zetten. ORBISS Sociaal secretariaat ontwierp hiervoor een modeldocument dat u aan uw dossierbeheerder kan bezorgen.