Company Car 6

Indien een werknemer zijn/haar bedrijfswagen ook privé mag gebruiken, ontstaat er een voordeel alle aard in hoofde van deze werknemer. De werknemer zal op dit voordeel belast worden. Om het bedrag van dit voordeel te bepalen, wordt er gewerkt met een rekenformule op basis van onder andere de CO2-coëfficiënt.

Deze CO2-coëfficiënt wordt jaarlijks bekend gemaakt in een koninklijk besluit. Momenteel werd het koninklijk besluit met de coëfficiënt voor 2024 nog niet gepubliceerd.

Voorlopig zal de berekening nog worden gemaakt op basis van de CO2-coëfficiënt van 2023 tot dat de coëfficiënt van 2024 wordt gepubliceerd. Na publicatie van de coëfficiënt van 2024, zullen er rechtzettingen worden gedaan.

ORBISS volgt dit verder voor u op.