Lucrezia Carnelos W Q9 Vu P Njr4 Unsplash

Werkgevers kunnen sinds 1 augustus 2021 een éénmalige coronapremie toekennen aan hun personeel. De wetgever voorziet deze mogelijkheid voor ondernemingen die tijdens de crisis goede resultaten behaald hebben. Concrete voorbeelden van goede resultaten worden niet gegeven, het is aan de sector of werkgever zelf om te bepalen of er financiële ruimte voor is om de premie toe te kennen.

Deze extra wordt omschreven als premie, maar wordt verplicht via de vorm van consumptiecheques toegekend. De overheid wil op deze manier de binnenlandse consumptie terug op de rails krijgen. De consumptiecheques kunnen uitgegeven worden in o.a. horeca- en handelszaken, wellnesscentra & schoonheidssalons, fitnesscentra en bioscopen, …

Een werkgever kan per werknemer maximum €500 aan consumptiecheques toekennen, die voor de werknemer volledig vrijgesteld zijn van RSZ-bijdragen of bedrijfsvoorheffing. Op de coronapremie is wel een patronale bijzondere bijdrage van 16,5% verschuldigd. Een maximale premie van €500 kost een werkgever dus €582,50. Daarentegen is de premie wel volledig aftrekbaar als beroepskost.

Bij gebrek aan een sectorale CAO, dient de werkgever een ondernemings-CAO of een individuele schriftelijke overeenkomst met zijn werknemers af te sluiten om de coronapremie toe te kennen. De consumptiecheques worden collectief toegekend aan alle werknemers, tenzij deze personeelsgroepen – zoals bij de maaltijd- en ecocheques – objectief afgebakend zijn. Het bedrag aan coronapremie mag variëren op basis van o.a. het arbeidsregime of (niet)-gelijkgestelde afwezigheden.

Werkgevers kunnen de éénmalige coronapremie (consumptiecheques) toekennen t.e.m. 31 december 2021. De werknemers hebben de tijd tot 31 december 2022 om ze uit te geven.