Pexels Pixabay 267569

Via eerdere berichten op onze website, en in onze nieuwsbief, informeerden we je al over het Federal Learning Account (FLA).

De nodige actoren (o.a. de werknemers, werkgevers en Sigedis) worden hiermee in staat gesteld over informatie te beschikken die noodzakelijk is om een overzicht te bieden van het opleidingskrediet, de individuele opleidingsrekening, de gevolgde opleidingen en de sectorale aspecten van opleiding.

Werkgevers hebben de verplichting om de nodige gegevens bij te werken en te registreren in het Federal Learning Account. De werkgever moet o.m.:

· voor elk kwartaal de tijdens dat kwartaal gevolgde opleidingen registeren, uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op het desbetreffende kwartaal;

· de gegevens die anderen registeren of berekenen in het Federal Learning Account nakijken;

· …

Een koninklijk besluit moet de datum van inwerkingtreding nog bepalen, maar deze werd uiterlijk op 1 april 2024 voorzien. Momenteel is het Federal Learning Account nog niet beschikbaar. Vanaf 1 april 2024 zou er een zogenaamde proefversie beschikbaar zijn.

Vanaf 1 juni 2024 zou dan de officiële versie gelanceerd worden. Vanaf dan heeft de werkgever nog een periode van 6 maanden waarbinnen de nodige gegevens voor de opleidingen in 2024 moeten worden geregistreerd. Concreet zou de deadline voor de registratie en het aanvullen van de nodige gegevens dus 30 november 2024 worden.

Dit uitstel werd nog niet officieel bevestigd. We houden je verder op de hoogte.

Bron: Diverse media.