Retired2

Een werknemer die geniet van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (het vroegere brugpensioen) ontvangt maandelijks een werkloosheidsuitkering van de RVA. Bovenop deze werkloosheidsuitkering ontvangt hij een aanvullende vergoeding van de werkgever of van het Sociaal Fonds.

In toepassing van cao nr. 17 kan het bedrag van de aanvullende vergoeding elk jaar op 1 januari door de NAR herzien worden in functie van de loonevolutie.

Op 1 januari 2024 zal er geen herwaarderingscoëfficiënt moet worden toegepast op de aanvullende vergoedingen SWT.


Bron: Diverse media

Meer nieuws