Company Car 3

Zoals eerder vermeld in het artikel ‘Wijziging regelgeving firmawagens vanaf 1 juli 2023’ werd de CO2-solidariteitsbijdrage, die verschuldigd is aan de RSZ in hoofde van het privé-gebruik van een bedrijfswagen, gevoelig duurder voor nieuwe bedrijfswagens vanaf juli 2023.

De solidariteitsbijdrage wordt met de volgende factor verhoogd:

Vanaf

Solidariteitsbijdrage verhoogd met een factor

1 juli 2023

2,25

1 januari 2025

2,75

1 januari 2026

4,00

1 januari 2027

5,50

Deze verhoging geldt enkel voor bedrijfswagens die vanaf 1 juli 2023 worden aangekocht, gehuurd of geleased. De datum van bestelling op de bestelbon is de bepalende factor.

Belangrijk: geef bij de ingebruikname van een nieuwe firmawagen, die door een werknemer eveneens voor privédoeleinden wordt gebruikt, voortaan ook de besteldatum aan ons door. Dit kan via het formulier dat hiervoor ter beschikking is op onze website, of bij de invoer in Prisma of Officient.

Meer nieuws