Selim Arda Eryilmaz C Nzsjj4R Qd U Unsplash

In heel wat sectoren bestaan er loontoeslagen wanneer een werknemer hinderlijke, lastige of ongezonde werken moet uitvoeren. De bouwsector is, omwille van haar activiteiten, hier zeker ook geen uitzondering op.

De CAO voor de bouwsector bevat een uitgebreide lijst met werken waarvoor er loonbijslagen verschuldigd zijn. Vaak gaat het hierbij om werken op hoogte, werken die specifieke voorzorgsmaatregelen vragen, lastige of hinderlijke werken.

Tot de vaak voorkomende werken, die hieronder worden verstaan, behoren:

Rioleringswerken en andere leidingen uitgevoerd in nauwe sleuven met een diepte van minstens 1,70 meter

10%

Werkzaamheden van arbeiders belast met werken van effectieve dakbedekking

4%

Het hanteren van de betonbreker, de mechanische heiblok of de pneumatische hamer

10%

Bedienen van een pneumatische boorhamer of betonbreker van minstens 15 kilo

15%

Reinigen met zandstralen

10%

Bouwen en herstellen van torenspitsen

15%

...

Raadpleeg de volledige lijst via deze link.

Belangrijk

De lijst zelf werd opgenomen in een aparte CAO van 12 juni 2014, maar dateert al van veel langer geleden. Vakbond en werkgeversorganisaties stelden deze lijst enkele decennia geleden samen en kwamen sindsdien nooit tot een akkoord om de lijst aan te passen, te vernieuwen of bepaalde zaken te schrappen. Vandaar dat er in de lijst enkele werken terug te vinden zijn die tegenwoordig niet vaak meer voorkomen of die onder invloed van de gewijzigde evoluties op het vlak van veiligheid totaal niet onveilig meer zijn. Asbestverwijderingswerken komen anderzijds dan niet in deze lijst voor.

De lijst met bijzondere werken moet zeer restrictief geïnterpreteerd en toegepast worden (een naaldpistool is bijvoorbeeld geen pneumatische hamer en geeft omwille van niet voorkomend in de lijst dan ook geen aanleiding tot een loonbijslag). De loonbijslagen zijn enkel verschuldigd voor de tijd/uren waarin de werken uitgevoerd worden.

Vergeet wel niet om de toeslagen zeker toe te passen. De sociale inspectie zal dit immers controleren en vakorganisaties hangen soms ook bij de ondernemingen aan de bel om niet toegepaste loontoeslagen alsnog te vragen. Soms kan dit tot nabetaling van niet onaardige bedragen voor het leiden.

Contacteer ons zeker indien u twijfelt over een mogelijke toepassing of bij twijfels over de gegrondheid van sommige vragen die u hierover zou ontvangen. Wij kijken het graag voor u na!

Let wel, onder deze toeslagen valt niet de toeslag voor de uitvoering van werken binnen de omheining van petrochemische bedrijven. Hier wordt een forfaitair bedrag aan gekoppeld per uur, heden bedraagt dit 0,672 euro bruto per uur, en dit bedrag wordt op geregelde tijdstippen geïndexeerd.