Rupixen Com Q59 Hmz K38E Q Unsplash 1

Op internationale consumentendag staan we stil bij enkele vormen van cheques die u als werkgever kan aanbieden aan uw personeel.

Maaltijdcheques

De helft van de werknemers in België ontvangt maaltijdcheques van zijn werkgever. Er zijn geen belastingen of RSZ-bijdragen op verschuldigd en zijn daarmee hét extra-legale voordeel bij uitstek. De werknemer staat minstens €1,09 af per cheque; de werkgeversbijdrage voor een maaltijdcheque bedraagt maximaal €6,91. Past de werkgever deze maximale waarde toe, dan wordt er per gewerkte dag één cheque van €8 opgeladen op de persoonlijke maaltijdchequekaart van de werknemer.

Na de heropening van de horeca vorig jaar, werd er voor zo’n 3,5 miljoen euro aan maaltijdcheques uitgegeven in de periode tussen 8 en 14 juni 2020. Iedereen kijkt alvast reikhalsend uit naar 1 mei 2021…

Consumptiecheques

Om de horeca en andere zwaar getroffen sectoren extra te ondersteunen, werd de consumptiecheque in de zomer van vorig jaar in het leven geroepen. Een werkgever kon voor maximum €300 aan consumptiecheques per werknemer toekennen, vrijgesteld van belastingen en RSZ-bijdragen. Deze cheques moesten voor het einde van 2020 besteld worden.

Omdat o.a. de horeca opnieuw verplicht moest sluiten, werd de geldigheidsduur van de consumptiecheques verlengd tot 31 december 2021.

Ecocheques

Na het interprofessioneel akkoord 2009-2010 werden de ecocheques gelanceerd. Met deze cheques kunnen werknemers ecologische producten en diensten aankopen. De regeling van de ecocheques is op ondernemingsniveau of sectoraal bepaald. Zo ontvangt een bouwvakarbeider binnen PC 124 in mei voor een maximum van €100 aan ecocheques. Bedienden tewerkgesteld in PC 200 kunnen op hun beurt dan weer maximum €250 aan ecocheques ontvangen in juni.

Nieuw dit jaar is dat de ecocheques voortaan niet meer op papier afgeleverd mogen worden. Het bedrag aan ecocheques wordt opgeladen op een elektronische kaart.

Monizze

De enige Belgische leverancier die alle verschillende cheques 100% elektronisch aanbiedt is Monizze. De bedragen voor de verschillende soorten cheques worden opgeladen op één kaart die de werknemer kan gebruiken.