Murillo De Paula O2 Fcfh Nsj Po Unsplash

Ondanks het minder goede weer de afgelopen maanden, zit het aantal kilometers dat de werknemers met de fiets tussen hun woon- en werkplaats afleggen, duidelijk in de lift.

Voor het woon-werkverkeer bestaat er een algemene verplichting om een fietsvergoeding te betalen. Als gevolg van de CAO nr. 164 die in het begin van 2023 werd afgesloten in de Nationale Arbeidsraad. Maar het zijn de verplichtingen, die op sectoraal vlak al langer bestaan, die primeren op de NAR-CAO nr 164.

Wat is er op dit vlak bepaald in de Paritaire Comités die bij ORBISS het meest aan bod komen?

· In het PC 124 bedraagt de verplichte fietsvergoeding 0,28 euro per afgelegde kilometer (bedrag van toepassing vanaf 1 januari 2024). Dit bedrag is ieder jaar op 1 januari vatbaar voor indexatie.

· In het PC 149.01 werd de verplichte fietsvergoeding vastgesteld op 0,27 euro/km

· In het PC 200 bedraagt de verplichte fietsvergoeding nog 0,20 euro/km (max. 40 km per dag heen en terug) tot 30 juni 2024. Vanaf 1 juli 2024 wordt het bedrag geïndexeerd naar 0,27 euro/km.

Sociale zekerheid

Voor de fietsvergoedingen geldt een vrijstelling van sociale zekerheidsbijdragen (werkgever- en werknemersbijdragen) volgens de regels en bedragen die de RSZ hanteert voor de vrijstelling van de terugbetaling van kosten die ten laste vallen van de werkgever. Volgens de onkostentabel in de administratieve instructies van de RSZ is voor de terugbetaling van kosten voor woon-werkverplaatsingen met de fiets een bedrag van maximaal 0,35 euro/km vrijgesteld (bedrag geldig sinds 1 januari 2024) met een maximum van 3.500 euro per jaar.

Fiscaal

Vanaf het inkomstenjaar 2024 (aanslagjaar 2025) bedraagt het fiscaal vrijgesteld bedrag 0,35 euro per kilometer (ipv vroeger 0,27 euro) en wordt een maximaal vrijgesteld bedrag ingevoerd van 3.500 euro per jaar . Dus zo lang het bedrag van de kilometervergoeding niet hoger is, moet hier geen belasting op betaald worden.

Voor de werkgever is de betaalde fietsvergoeding 100 % aftrekbaar.

Voorbeeld

Een schrijnwerker rijdt in 2024 elke dag met de fiets naar het werk (atelier). Enkele afstand woonplaats - werk = 8 km. De werkgever kent de verplicht te betalen vergoeding van PC 124 toe van 0,28 euro per km. De werknemer ontvangt dus 0,28 (euro) x 8 (km) x 2 (heen en terug) x 219 effectieve werkdagen = 981,12 euro/jaar. Dit bedrag is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen en de werknemer betaalt hierop geen belastingen. Het volledige bedrag is aftrekbaar bij de werkgever.

Wil je meer weten over het woon-werkverkeer of de gevolgen die het hebben van een bedrijfsfiets voor zowel de werkgever als de werknemer kan hebben, contacteer dan onze medewerkers.