Nicolas J Leclercq Wjg2Byn Uwok Unsplash

Zoals in vorig artikel , bracht de Europese Commissie onlangs een gunstig advies uit over de verhoging naar 280 fiscaal voordelige overuren per kalenderjaar voor de wegen- en spoorwegwerken.

De aanvraag tot optrekking van de fiscaal voordelige overurengrens voor deze werken werd reeds ingediend na de sectorale onderhandelingen 2020-21. Door de publicatie van de optrekking op 28 mei 2024 in het Staatsblad kan de uitbreiding van dit fiscaal voordelig overurenstelsel tot 280 eindelijk vanaf 1 juni 2024 voor de wegen- en spoorbouw toegepast worden.

Deze overuren gelden enkel voor werknemers die tewerkgesteld worden bij ondernemingen die hoofdzakelijk wegen- of spoorwerken uitvoeren. Ondergrondse leidingen of kabels leggen komen niet in aanmerking voor de extra overuren.

Daarnaast kan het stelsel enkel toegepast worden op de overuren die de werknemers uitvoeren wanneer de werkzaamheden op verzoek van de overheid, 's nachts, tijdens het weekend of op feestdagen moeten plaatsvinden. Bovendien moeten deze overuren gemeld worden met het elektronisch aanwezigheidssysteem (EARS).

De praktische implementatie van deze uitbreiding in de loonsoftware van ORBISS is voor zeer binnenkort voorzien.