Houtbewerking

Werkgevers met minstens 50 werknemers in dienst op 30 juni van het voorgaande jaar zijn verplicht om jongeren met een startbaanovereenkomst aan te werven. Werkgevers van de privésector zijn verplicht tot 3% jongeren met een startbaanovereenkomst aan te werven ten opzichte van het personeelsbestand van het volledige 2de trimester van het voorgaande jaar.

Sectoren die een behoorlijke inspanning leveren voor de tewerkstelling kunnen worden vrijgesteld van de verplichting om jonge werknemers aan te werven.

In het Belgisch Staatsblad verschenen op 15 mei 2024 drie ministeriële besluiten die een vrijstelling van de startbaanverplichting voorzien voor ondernemingen van de volgende paritaire comités:

• PC 126 voor de stoffering en de houtbewerking;

• PC 129 voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton;

• PC 221 voor de bedienden uit de papiernijverheid.

Hierdoor zijn de werkgevers van de ondernemingen die ressorteren onder de bovenvermelde paritaire comités volledig vrijgesteld van de verplichting nieuwe werknemers in dienst te nemen met een startbaanovereenkomst voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025.
Voor het paritair comité van de bouwonderneming (PC 124), die voor eenzelfde periode een vrijstelling heeft aangevraagd, is het nog wachten op de beslissing en publicatie.


Bron: Ministerieel besluit van 8 mei 2024 tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (PC 126) (1), Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton (PC 129) en voor de bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221) (1), BS 15 mei 2024.