Pexels Aj Povey 226400

Ondanks de plannen van Europa om de zomer- en wintertijd af te schaffen, schakelen we eind oktober opnieuw over naar het winteruur.

In de nacht van zaterdag 29 oktober 2022 op zondag 30 oktober 2022 wordt de klok om 3 uur ’s nachts teruggezet naar 2 uur ’s nachts.

Wat betekent dit voor de werknemers die tijdens deze weekendnacht aan het werk zijn?

De cao nr. 30 van 28 maart 1977 regelt de problemen in verband met de beloning van werknemers in ploegenarbeid bij de overschakeling van zomeruur naar winteruur en omgekeerd.

In de mate van het mogelijke moet u er als werkgever voor proberen te zorgen dat de werknemers die tijdens de overgang van het winteruur naar het zomeruur in maart gewerkt hebben, nu ook zullen werken tijdens de overschakeling naar het winteruur. Deze werknemers hebben in totaal dan 16 uren gewerkt en ontvangen hiervoor ook het normale loon.

Indien de arbeidsorganisatie het niet toelaat om dezelfde werknemers deze 2 nachten te laten presteren, dan moet het loon als volgt worden berekend:

  • bij de overgang van het winteruur naar het zomeruur hebben de werknemers slechts 7 uren gepresteerd, maar ze kregen toch loon uitbetaald op basis van 8 uren arbeid;
  • bij de overgang naar het winteruur zullen de werknemers 9 uren moeten presteren. Zij zullen in dat geval ook een loon ontvangen berekend op basis van 9 arbeidsuren.

Daarnaast heeft de verandering van zomeruur naar winteruur ook zijn gevolgen voor de bouwondernemingen die gebruik maken van het stelsel KB 213 voor ‘Bijkomende Uren’. Om dit te mogen gebruiken moet de onderneming een periode van intense activiteit hebben of moeten de bijkomende uren gebeuren in de ‘zomerperiode’ en deze valt samen met de periode van het zomeruur. Met andere woorden een bouwonderneming kan nu enkel door zijn bouwarbeiders KB 213-uren laten presteren wanneer ze een periode van intense activiteit hebben.

Bron: Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 30 van 28 maart 1977 betreffende de problemen die inzake beloning van sommige werknemers rijzen bij de overschakeling naar het zomeruur evenals naar het winteruur.