Thisisengineering Raeng V Eo Mkbd Uizs Unsplash 1

Niemand zal er nog van overtuigd moeten worden dat door een duidelijke, en verstaanbare, communicatie er veel misverstanden kunnen voorkomen worden. De vraag stelt zich dan welke taal een bedrijf dient te hanteren in Vlaanderen. In het gewone dagdagelijkse bedrijfsleven is er een vrijheid van taalgebruik.

Het is echter wel zo dat Nederlands de verplichte officiële taal is binnen een onderneming in Vlaanderen. Dit geldt dan op gebied van opmaak van alle sociale en wettelijke documenten alsook ook voor alle communicatie naar de werknemers en de overheid toe. U mag nog wel documenten, of communicatie naar werknemers, vertalen in een andere taal maar deze zijn enkel om het te duiden. Een anderstalige arbeidsovereenkomst kan wel rechtsgeldig zijn, indien dit een overeenkomst is in het kader van het vrije verkeer van werknemers binnen de Europese Unie, en deze bestaat naast een Nederlandstalig exemplaar.

U kan als werkgever wel een taalbeleid uitwerken voor het taalgebruik binnen uw onderneming. U mag dus bijvoorbeeld het gebruik van Nederlands tijdens de arbeidsuren wel stimuleren. De VDAB kan hierin een belangrijke partner voor u als werkgever worden. Zo bieden zij voor een korte periode job- en taalcoaching aan. Het is echter belangrijk om de factor veiligheid steeds in het oog te houden. Wanneer u alle communicatie enkel maar in het Nederlands aanbiedt zullen de anderstalige werknemers waarschijnlijk het snelst vooruitgang boeken op gebied van de kennis van de Nederlandse taal. Dit kan tussentijds wel voor een gebrek aan doorstroming van belangrijke informatie zorgen. Uw externe dienst voor preventie en bescherming op het werk kan u hierin begeleiden door onder meer de welkomstbrochure ook in een andere taal te voorzien en door met meer symbolen te werken ter waarschuwing of ter illustratie. We raden u ook aan duidelijk de communicatiemiddelen, die door de onderneming wordt gebruikt voor mededelingen aan zijn werknemers, te bepalen. Heden beschikken we over vele mogelijke technologische middelen en toepassing om met elkaar te communiceren, dit kan dus voor verwarring zorgen. Kies dan ook maar voor één of twee, voor iedereen toegankelijke manieren, zoals sms, mail of via een uithangbrief.

Let wel, de bouwondernemingen zijn sinds de cao van 30 september 2019 ‘Communicatie op de bouwplaats’ wel al verplicht om per werf één iemand aan te stellen die een landstaal of Engels spreekt. Dit omwille van de veiligheid op de werf.

Er is nu ook een Constructiv-gids rond welzijn in de bouwsector verkrijgbaar in 11 talen. U vindt er meer informatie over bij onze collega’s van Embuild Antwerpen.

Meer nieuws