Jakob Rosen L9U1 Jm Ilwg8 Unsplash

Het is belangrijk om tegen het jaareinde het aantal overuren in het oog te houden. Het fiscaal voordeel en de grenzen in de verschillende regelingen worden immers per kalenderjaar vastgelegd. We omschrijven hier kort met welke tellers u rekening dient te houden.

Er is een fiscaal gunstregime voor zowel de werknemer als de werkgever voorzien op de eerste 180 overuren per kalenderjaar. Dit is nog tot en met 30 juni 2025 van toepassing op alle overuren waarvoor er overloon wordt betaald. De percentages van de belastingvermindering bedragen:

OVERLOON

FISCAAL VOORDEEL

WG

WN

20%

32,19%

66,81%

50% of 100%

41,25%

57,75%

Deze fiscale stimulans voor 180 overuren geldt zowel voor de bijkomende uren KB 213, de klassieke overuren en de gewone vrijwillige overuren samen.

In KB213 is voor de bouwsector de optie voorzien om overuren te presteren waarbij er gekozen kan worden tussen recuperatie van deze overuren (100%) of het uitbetalen hiervan (120%). Een eerste tussenplafond van 130 uur per kalenderjaar is voorzien, maar dit kan opgetrokken worden tot het plafond van 180 uur.

KB nr. 213

130 uur in de week

64 uur op zaterdag

+50 uur (het plafond verhogen tot 180 uur)

Vakbonds-

Afvaardiging

Akkoord van de meerderheid van de vakbondsafvaardiging

Akkoord van de meerderheid van de vakbondsafvaardiging

Akkoord van de meerderheid van de vakbondsafvaardiging

Geen vakbonds-

Afvaardiging

Beslissing van de aannemer

Informeren van de Voorzitter van het PC

Akkoord van de plaatselijke vakbondssecretarissen + individueel akkoord van de arbeider

Akkoord van de plaatselijke vakbondssecretarissen

Daarbovenop kunnen ondernemingen nog 220 vrijwillige overuren per jaar laten presteren; 100 gewone vrijwillige overuren én 120 relance overuren.

De gewone vrijwillige overuren worden uitbetaald aan 150% (200% op zon- en feestdagen) bij overschrijding van de volgende grenzen: 9 uur per dag en 40 uur per week (tenzij hiervan wordt afgeweken op sectorniveau). Ook bij de gewone vrijwillige overuren moet geen inhaalrust worden toegekend.

De relance-overuren maken het vanaf 1 juli 2023 opnieuw mogelijk om per kalenderjaar 120 bijkomende vrijwillige overuren te presteren. Het gaat over 120 overuren die zijn vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen. Relance-overuren geven ook geen recht tot inhaalrust. Bovendien is er geen overloontoeslag verschuldigd.

Beide types van overuren kunnen gecombineerd worden, zolang het maximum van 220 overuren per kalenderjaar gerespecteerd wordt.

Wanneer we deze zaken bundelen in een schematische weergave krijgen we het volgende resultaat:

Stelsel

Verloning

Grens/kalenderjaar

Vrijwillige overuren

150 % tijdens de week

100 uren

200 % op zondag/feestdag

Geen recuperatie

Vrijwillige overuren 100 % (Relance)

100%

120 uren

Vrij van RSZ

Vrij van belastingen

KB213-uren in de week

130 uren

180 uren (mits formaliteiten)

Uitbetaling aan 120 %

130/180 uren

of

Recuperatie aan 100 %

prestaties niet betaald/ inhaalrust betaald

KB213-uren op zaterdag

150 % onderworpen RSZ

96 uren (inbegrepen in grens 130/180 uren)

Moest u vragen hebben omtrent het aantal uren dat er reeds voor uw medewerkers werden geboekt of over de concrete toepassing van de verschillende stelsel, dan kan u steeds terecht bij uw dossierbeheerder.