Alexander Popov Xbh Oglrf Um Unsplash

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (de “SIOD”) heeft op haar website aangekondigd dat er ook dit jaar sociale flitscontroles zullen uitgevoerd worden in enkele fraudegevoelige sectoren. Voor de bouwsector en de elektrotechnische sector zullen de controles in mei plaatsvinden.

De ministerraad heeft hiervoor het actieplan goedgekeurd. Dit plan stelt de acties vast die in 2021 zullen worden ondernomen om de fraude inzake sociale dumping, sociale bijdragen en sociale uitkeringen te bestrijden. In het actieplan wordt ook een nieuw strategisch objectief naar voor geschoven, namelijk meer aandacht voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers.

Het volledige actieplan kan u binnenkort op de website van de SIOD raadplegen.

Deze flitscontroles hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter en worden voorafgaand gepubliceerd op de website van de SIOD en meegedeeld aan de sociale partners. Het informatieve en preventieve karakter neemt uiteraard niet weg dat de inspectiediensten, bij vaststellingen van zwaarwichtige inbreuken, ook tijdens deze flitscontroles kordaat zullen optreden en indien nodig verbaliseren.

Op de website van de SIOD kan u een checklist voor de bouwsector terugvinden, waarmee u als werkgever reeds kan controleren of u in orde bent. In deze checklist kan u terugvinden welke documenten door een sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd, alsook welke vragen door hem kunnen worden gesteld. Eveneens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste inbreuken die tijdens deze controleacties kunnen worden vastgesteld. Deze lijst is slechts indicatief: de inspectiediensten kunnen in principe nog andere zaken opvragen, maar deze checklist geeft alvast een duidelijk beeld van waarin u zich mag verwachten bij een eventuele controle.