Spilinc

Zoals voorzien in de meest recente prognose van het Planbureau, werd de spilindex in oktober 2023 overschreden.

Hierdoor worden de sociale uitkeringen en de pensioenen in november 2023 met 2% verhoogd. De lonen in de openbare sector volgen in december 2023 met hetzelfde percentage.

De overschrijding van de spilindex heeft ook een aanpassing van een aantal andere vergoedingen tot gevolg. Het gaat onder meer om het gewaarborgd minimummaandinkomen, de aanvullende vergoeding bij SWT, het flexiloon, … .

Naast deze overschrijding van de spilindex in oktober 2023 wordt in 2023 geen overschrijding meer voorzien. In maart en september 2024 zouden er wel nieuwe overschrijdingen kunnen plaatsvinden.

Bron: Federaal Planbureau.