Opleidingen Bouw

Werkgevers kunnen studenten op zaterdag tewerkstellen als arbeider in de bouwsector (CAO van 11 september 2014 voor onbepaalde duur).

Hiervoor moet u als werkgever aan een aantal voorwaarden voldoen:

1. Formaliteiten

Om een student op zaterdag tewerk te stellen, moet de werkgever dit schriftelijk melden aan de voorzitter van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf. Als er in de onderneming een syndicale afvaardiging bestaat, moet ook deze een kopie van de brief ontvangen.

U kan de voorbeeldbrief aan de Voorzitter van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf via deze link raadplegen.

2. Naleven van veiligheidsregels

Wanneer de wergever een student in dienst neemt, moeten er enkele veiligheidsregels nageleefd worden. Zo mogen de studenten geen activiteiten uitoefenen, die niet toegestaan zijn volgens de Codex Welzijn (KB 03/05/1999 betreffende de bescherming van jongeren op het werk).

Voordat de student aan de slag gaat, moet op basis van de functieomschrijving een risicoanalyse (toolboxmeeting) worden uitgevoerd. De uitvoering van deze risicoanalyse wordt bewezen door ondertekende documenten door de studenten.

3. Verbod tijdens economische werkloosheid

Studenten kunnen niet werken op zaterdag als er sprake is van tijdelijke economische werkloosheid in de week van en volgend op die zaterdag.