Toa Heftiba  Uivm Ibb3 Ju Unsplash

Als werkgever krijgt u waarschijnlijk ook te maken met klachten van personeel omtrent stress op het werk of het uitvallen van een werknemer vanwege een burn-out of bore-out.

Maar wist u dat sinds september 2014 het helpen voorkomen van stress en burn-out binnen de onderneming zelfs een verplichting bij wet is voor de werkgever?

Sindsdien dienen er ook een aantal verplichte vermeldingen opgenomen worden in het arbeidsreglement van de onderneming. We merken vaak op dat deze nog niet zijn gebeurd en daarom bekijken we dit met u nog even hieronder. Wat moet de werkgever verplicht opnemen in het arbeidsreglement:

  • De coördinaten van de vertrouwenspersoon en de preventieadviseur. Is er binnen de onderneming niemand hiervoor aangesteld dan mag men verwijzen naar de psychosociale dienst van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.
  • De informele en formele procedures die de werknemer moet volgen wanneer hij een verzoek tot psychosociale tussenkomst wil. (De raadplegingen moeten normaal kunnen gebeuren tijdens de arbeidsuren.

De werkgever mag daarnaast in het arbeidsreglement alle genomen maatregelen om psychosociale risico’s te voorkomen vermelden. Het is raadzaam dat de werkgever dit doet aangezien dit de procedure vaak vlotter laat verlopen maar hij is hier niet toe verplicht.

U vindt een voorbeeld tot deze volledige bijlage van het arbeidsreglement op deze link. De normale procedure tot aanpassing van het arbeidsreglement dient ook gevolgd te worden, u kan best de bijlage voor ontvangst laten aftekenen door de werknemers.

Voor meer informatie over dit onderwerp, of u wenst begeleiding bij de opmaak van de bijlage, kan u ons steeds contacteren.

Meer nieuws