Bench Accounting C3 V88 Boo Ro M Unsplash

De vooropgestelde doelstelling van een vaccinatiegraad van 70% van de volwassenen werd in Vlaanderen inmiddels behaald. Daarom konden sommige coronamaatregelen vanaf 1 september 2021 worden versoepeld.

Telewerk is daardoor ook niet langer aanbevolen. De regering raadt wel aan om structureel telewerk te verankeren in de bedrijven. Op de werkvloer moeten nog steeds de nodige veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, zoals de afstand van 1,5 meter en de mondmaskerplicht indien deze afstand niet kan gegarandeerd worden.

Vanaf de maand juli was ook al de online telewerkaangifte via de sociale zekerheidswebsite weggevallen als verplichting alsook de verplichting van telewerk zelf.

Opgelet! De versoepeling voor telewerk geldt niet voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Daar ligt de vaccinatiegraad nog te laag om verdere versoepelingen door te voeren. De maatregelen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van toepassing blijven tot zeker 1 oktober 2021 vindt u via de volgende link.

Bron: Ministerieel besluit van 25 augustus 2021 houdende wijziging van het MB van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, BS 26 augustus 2021 en Politiebesluit van 30 augustus 2021 van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met het oog op het behoud van bepaalde beperkingen op het Brussels grondgebied om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan, BS 31 augustus 2021, 2e editie.