Jan Baborak O4N Tgx Wr5 Sc Unsplash

Meer dan ooit worden we in deze coronatijd op een fysieke manier van elkaar gescheiden. We benadrukken dan ook graag het belang van contact houden met elkaar. Sinds maart 2020 is telewerk voor vele bedrijven de regel geworden en ook na de coronacrisis zal thuiswerk deel blijven uitmaken van de arbeidsorganisatie.

Als we denken aan een telewerkbeleid dan denken we vooral aan de graad van productiviteit, werk-privé-balans, ergonomische aspecten, controle en doelstelling bij thuiswerk, technische ondersteuning van het thuiswerk, enz. Vaak wordt het mentale welzijn en meer specifiek het sociaal contact hierbij uit het oog verloren. Zeker in deze moeilijkere tijden en donkere dagen verdient dit aspect juist nu meer aandacht.

Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het zoeken naar manieren om de verbondenheid tussen de collega’s en het bedrijf te bewaren.

Werken is grotendeels een sociale gebeurtenis en door thuis te werken mist de werknemer een belangrijk deel van dit sociale gebeuren. Door het gebrek aan fysiek contact kan de band met collega’s sneller verwateren, kan een werknemer zich makkelijker uitgesloten voelen en is hij mogelijks minder betrokken bij het reilen en zeilen van het team en de organisatie. Elk individu reageert ook anders op thuiswerken. Voor sommige personen zal dit een positief effect hebben, terwijl het voor anderen net het omgekeerde kan zijn. Iedereen reageert verschillend op deze ‘new way of work’.

Daarom is het belangrijk om toch regelmatig contact te houden via telefoon en mail maar ook via talrijke andere digitale communicatiemiddelen, zoals teams, zoom, skype, …. welke ondertussen goed ingeburgerd zijn. Een pluspunt van deze digitale communicatiemiddelen is dat je elkaar ook ‘live’ kan zien en dat maakt de verbinding hechter.

Het moet niet steeds gaan om een online meeting in het professionele kader maar denk ook eens aan een informeel onlinemoment of een telefoongesprek tijdens een koffiepauze of lunchpauze. Een digitale ‘coffeecorner’ als het ware!

Onlinecontact kan het fysieke contact natuurlijk niet vervangen. Zorg daarom voor afwisseling tussen werken op kantoor en thuiswerk. Het verdient aanbeveling om deze afwisseling strategisch in te plannen zodat rekening wordt gehouden met de noden van de werknemer én het bedrijf.

Mentale gezondheid moet gezien worden als een essentieel element binnen de organisatie dat zorgt voor minder absenteïsme en meer productiviteit. Een beleid dat ook rekening houdt met mentale gezondheid is een beleid dat uiteindelijk een positief effect zal hebben op de werking van het bedrijf!