Closed

De Wet houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid, die op 28 september 2022 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd, voorziet in een sanctie voor de werkgever wanneer vaststaat dat hij ten onrechte tijdelijke werkloosheid inriep.

Het gaat om de volgende vormen van tijdelijke werkloosheid:

  • overmacht;
  • technische stoornis;
  • slecht weer;
  • gebrek aan werk wegens economische oorzaken.

Enerzijds zal de werkgever gehouden zijn om het normale loon te betalen aan zijn werknemer voor de dagen waarvoor er ten onrechte tijdelijke werkloosheid werd ingeroepen.

Anderzijds kan de RVA de aan de werknemer onrechtmatig betaalde bruto sommen terugvorderen bij de werkgever. Vervolgens kan de werkgever het nettobedrag van de uitkeringen die hij moet betalen aan de RVA inhouden op het aan de werknemer verschuldigde nettoloon.

Het gaat om een tijdelijke wijziging die in werking treedt op 1 juli 2022 en van toepassing is tot 31 december 2022.

Bron: Wet van 30 juli 2022 houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid (1), BS 28 september 2022.