Werken Bij Warm Weer 2

Momenteel zijn de weersomstandigheden er nog niet naar dat we een hittegolf snel mogen verwachten, maar het weer kan snel keren. Daarom bekijken we graag al eens op voorhand of arbeiders tijdelijk werkloos kunnen gesteld worden vanwege te warm weer.

Stel u voor, er is een hittegolf in België en door de extreem hoge temperaturen kunnen uw arbeiders niet werken. Onder bepaalde voorwaarden kan u dan ook tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer toepassen. Onder slecht weer verstaat men immers niet alleen sneeuw, vorst of regen, maar ook extreme hitte.

De volgende voorwaarden moeten gelijktijdig vervuld zijn:

· het moet gaan om ongunstige weersomstandigheden: regen, vorst, hitte, …. ;

· u moet het slecht weer elektronisch melden aan de RVA;

· de weersomstandigheden moeten van die aard zijn dat zij de uitvoering van het werk onmogelijk maken. Wanneer de werkzaamheden door het slechte weer enkel bemoeilijkt worden of het rendement daalt, kunt u geen tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer invoeren;

· er moet een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaan tussen het slecht weer en de in uitvoering zijnde werken.

De tijdelijke werkloosheid wegens slecht weer kan niet toegepast worden voor bedienden.

Sommige sectoren voorzien bijkomende uitkeringen voor werkloosheid wegens weerverlet om het loonverlies gedeeltelijk te compenseren (bouw, elektriciens, …).

Bron: www.rva.be