Anderson Rian Klwak Fd Ei A Unsplash 1

1 februari is sinds 2017 de aanvangsdatum van ‘Tournée Minerale’, een maand zonder het drinken van alcohol. Hoe kan u als werkgever bijdragen tot dit goede voornemen en bent u verplicht de werknemers in drinken te voorzien? We bekijken hier dan ook de bepalingen rond drankvoorziening op het werk, met ‘drank’ bedoelen we uiteraard niet-alcoholische dranken. Met de huidige verplichting van tele-thuiswerk kunnen de werkgevers dan ook hiervoor een onkostenvergoeding voorzien?

Wat is er wettelijk verplicht?

U bent als werkgever verplicht om drinkbaar water te voorzien met drinkbekertjes op makkelijk toegankelijke plaatsen. Dit kan in principe kraantjeswater zijn maar indien er, door bijvoorbeeld bepaalde werkzaamheden, de zuiverheid niet kan gegarandeerd worden dan dienen er andere drinkwatervoorzieningen beschikbaar te zijn. Tevens moet de werkgever ook in warme dranken voorzien (soep, koffie, thee…) wanneer de temperatuur in de arbeidsplaats zich onder 5° C bevindt.


Wanneer is er extra drankvoorziening verplicht?

  1. Wanneer de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer stelt dat er extra gekoelde dranken dienen te voorzien worden. Hij/zij adviseert de temperatuur van de dranken en de hoeveelheid.
  2. Wanneer klimatologische omstandigheden het vereisen. Afhankelijk van het type werk is er een maximumgrens van temperatuur aangeduid. Wanneer deze temperatuur wordt overschreden dienen er gekoelde dranken voorzien te worden.

Wat wordt er door de RSZ en fiscus toegelaten en zijn de kosten aftrekbaar?

Belangrijk om te weten is dat zowel de RSZ als de belastingen het aanbieden van dranken, gedurende de arbeidstijd aan de werknemers, als een sociaal collectief voordeel bekijken. Hierdoor wordt het dus niet belast als loon maar wordt het volledig vrijgesteld van RSZ-bijdragen en bedrijfsvoorheffing. Dit geldt uiteraard niet wanneer het wordt gebruikt in de privé-tijd van de werknemer, zoals bij het cadeau geven van een drankkorf. Deze vorm van voordeel valt onder de regelgeving betreffende geschenken aan werknemers. Sociale voordelen zijn belastingvrij in hoofde van de werknemer, maar kunnen in hoofde van de werkgever in principe niet als beroepskost aanvaard worden. Kosteloze verstrekking van soep, koffie, frisdrank, fruit aan het personeel tijdens de werkuren worden echter wel als normale functioneringskosten van de werkgever beschouwd, en zijn aftrekbaar in hoofde van de werkgever.


Kan de werkgever hier ook een onkostenvergoeding voor betalen bij tele-thuiswerk?

Volgens de RSZ en fiscus valt de voorziening van water en koffie onder de bureaukosten bij thuiswerk. De RSZ stelt momenteel een maximaal maandelijks bedrag voor van 134,71 euro, geldend vanaf 1 februari 2022, om al deze kosten te dekken.